Höstens trupplista

...hittar du nu på här på hemsidan, under fliken "Program"

Klippanfilmen

Hittas under video

Gemensam Gudstjänst

Söndag 31 augusti kl.17.00 firar vi gemensam Gudstjänst i Alsterbro Filadelfia. Välkommen!