Klippan Rockneby

Just like coming home

Om oss

På 1920-talet flyttade bröderna Carlsson från Ruda till Kungsgården i Rockneby. “Dessa unga bröder var gripna av Gud och började genast verksamhet blandt ung och gammal,” står det i en gammal årsberättelse. År 1941 inköptes och iordningställdes Ryssbylunds gamla mejeri, till möteslokal och Filadelfia Rockneby bildades, som en självständig församling tillhörande Pingströrelsen. Under årens lopp har många människor fått uppleva frälsning och missionärer har sänts ut, tältveckor och väckelsemöten har anordnats, barnverksamheten var under ett par decennier mycket omfattande och man hade filialer i byarna runtomkring Rockneby. I slutet av 1990-talet kvarstod dock endast 15 medlemmar, varav många var till åren komna.

År 2003 avskildes Markus Adolfsson till församlingens pastor och ett nytt kapitel i församlingens historia började skrivas. Markus och hans fru Ellen var just hemkomna från en period i Sudan, där de studerat arabiska, och upplevde tydligt Guds kallelse att bygga församling.

År 2006 bytte församlingen namn, från Filadelfia till Klippan, och blev en del av den internationella församlingsrörelsen, Newfrontiers. Newfrontiers grundades av Terry Virgo i England på 1970-talet och finns numera i fler än 70 länder. Klippan står under översyn av ett av Newfrontiers apostoliska team, som leds av Martyn Dunsford.

Klippan är idag en mångkulturell församling med ca 50 medlemmar. Gudstjänsterna tolkas vid behov till engelska och persiska, och den internationella prägeln tar sig till uttryck på många olika sätt, både i musikval, bönespråk och maträtter.

Klippans vision kan sammanfattas såhär:

Klippan – the Rock
-från nationerna till nationerna-
-med uppdrag att rädda människoliv-

Varmt välkommen till oss!