Klippan Rockneby

Just like coming home

Våra värderingar

Ordet & Anden Vi är överlåtna till att undervisa från Bibeln, tillämpa Bibelns budskap i vår vardag, och pröva vår tro och våra handlingar utifrån den. Vi vill vara en gemenskap av människor som gång på gång låter den helige Ande fylla oss och som förväntar oss alla Andens gåvor.

Tillbedjan & Bön Eftersom Gudsrelationen är hjärtat i vår tro, vill vi ge hög prioritet till tillbedjan som är ledd av den helige Ande. När Kristi kropp är i funktion deltar alla troende och utför sin prästerliga tjänst. Vi är överlåtna till att vara ett bedjande folk, både enskilt och när vi är tillsammans.


Nåd & Lydnad
Nåd är Guds kärlek som fritt ges till oss, utan att vi förtjänar det. Vi förstår att vi är frälsta av Guds nåd, lever under nåden och bemöter varandra med nåd. Vi inser förmånerna med att vara i Kristus och förstår att nåden, mycket bättre än lagiskheten, kan motivera oss att leva så som Gud vill att vi ska leva. Som gensvar på Guds nåd önskar vi lyda honom. Vi hjälper varandra att mogna i våra kristna liv, och bejakar kallelsen att göra nya troende till lärjungar, där första steget är dopet i vatten.

Församlingen & dess Ledare Vi vill se församlingen återupprättad till ett nytestamentligt mönster för tro och liv, och ser att Gud har valt att göra sin vishet känd genom församlingen. Vi är överlåtna till Gud och till varandra. Vi ser Guds folk som “en ny människa i Kristus”, så vi önskar leva i en gemenskap som präglas av en familjär atmosfär, generositet och gästfrihet, där alla är betydelsefulla och har något att bidra med. Vi vill ledas av äldste som tjänar församlingen som ett team och är överlåtna till att träna människor, utveckla deras gåvor och frigöra dem till tjänst för Gud. De äldste bör få hjälp att utföra sin tjänst genom att de står i kontinuerlig förbindelse med de resande tjänstegåvor som Efesierbrevet 4 omnämner.

Outreach & Sociala Insatser Vi inser att församlingen är sänd till världen med ett viktigt uppdrag; att utbreda Guds Rike och förkunna de goda nyheterna om Jesus för alla folk. Genom barmhärtighetstjänst och generöst givande önskar vi betjäna de som har behov, de fattiga och de utsatta. Vi är överlåtna till att sprida evangelium och vill utifrån vår gemenskap bidra till att bygga upp Guds församling, både lokalt och över hela jorden.

Äktenskap & Familj Vi tror att äktenskapet är grunden för familjelivet och är överlåtna till att hjälpa människor att bygga goda familjerelationer. Vi vill undervisa och uppmuntra gudomliga principer för äktenskap och föräldraskap.