Klippan Rockneby

Just like coming home

Profetiska tilltal

 

Ord som har format oss 

Många stora steg inom Newfrontiers har föranletts av profetiska ord. Dessa har ofta kommit när församlingsledare har samlats tre gånger om året för två dagars bön och fasta, och under stora konferenser, så som Stoneleigh eller Brighton Leadership Conference. 

Inga vältrampade stigar
 ‘Det finns inga vältrampade stigar framför er; tillsammans kommer ni att bana en väg som andra kommer att följa. Tillsammans kommer ni att åstadkomma vad ni aldrig skulle kunnat åstadkomma själva.’ John Groves, som nu är ledare för äldste-teamet i Winchester Family Church, förde fram detta efter att han sett en bild av elefanter som stormade genom djungeln och trampade ner träd och vegetation och skapade en ny väg. Innan detta profetiska ord kom hade Terry och hans team bara betjänat lokala församlingar, som inte hade någon speciell relation till varandra. Efter denna profetia inbjöd Terry ledarna till en ny relation som handlar om att arbeta tillsammans i uppdraget under namnet ‘Newfrontiers’. 

En pil som pekar mot Europa En betydande strategiförändring kom när Terry såg en vision av ‘en båge som var maximalt tillbakadragen vid sydkusten. En pil som pekade mot kontinentala Europa och bortom det hade satts till bågsträngen, som drogs bakåt mot mellersta och norra England’. Som ett resultat av detta har församlingar planterats över hela mellersta England, Manchester och nu in i Skottland. Vi betjänar nu också församlingar i en rad nationer i Europa. Förändra kristendomens uttryckssätt i världen Vid ett besök i Brighton profeterade Paul Cain att han ‘kunde se laserstrålars ljus som strålade ut från England och att ett apostoliskt verk ägde rum som skulle förändra kristendomens uttryckssätt i världen’. Vi fortsätter att uppmuntras av detta ord när vi söker att arbeta oss in i nationerna, och samtidigt göra våra värderingar kända genom tidningar, kassetter och konferenser.

Ett ljus för nationerna
 David Devenish, som utgår från Woodside Church i Bedford, förde fram en annan mäktig profetia som baserades på skriftstället att ‘upprätta Guds hus är en för liten vision och vi skulle vara ett ljus för nationerna’. Gud visade oss att på samma sätt som vi innan funnit att ord som ‘församlingen’ och ‘kroppen i funktion’, gjort oss upprymda, så skulle vi snart upptäcka att ord som ‘storstäder’ och ‘nationer’, kommer inspirera oss. Låt oss gå David Devenish frambar ett viktigt ord vid en liten ledarskapssamling i mars 2001. Delar av profetian följer. Det finns en tid för allt och en säsong för varje händelse under himlen. Jag är säsongernas Gud och jag sade det helt ifrån begynnelsen, det var en del av mitt löfte, att det skulle finnas såningstid och skörd, att där skulle bli sommar och vinter, att det i andra delar av världen skulle finnas en torrperiod och en regnperiod och ni måste förstå det. Jag vill också tala till er om att sprida ut och att samla, och säsongerna för att sprida ut och säsongerna för att samla in, för ni har gått igenom en mäktig säsong av insamlande då ni har samlats en gång per år, då detta har varit ert fokus. När min Son var här, så arbetade Han på det sättet, han samlade de tolv och sedan spred han ut de tolv och sedan samlade han dem igen och sedan samlade han en större grupp av lärjungar och så spred han ut de 72. Och det var så i min tidiga församling. Jag samlade dem tillsammans. De samlades i den övre salen för att ta emot kraft från ovan. Och vad syftade det till? Jag hade redan sagt till dem “när ni fått ta emot kraft kommer ni att förskingras, ni kommer att bli mina vittnen i Jerusalem, och Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns.” Så jag samlade, jag samlade, en stor församling i Jerusalem, och sedan spred jag ut den! Ni kommer att bli utspridda evangelistiskt in i områden där allt syftar till att nå människorna med evangeliet, vare sig det är i detta landet eller in i andra länder, jag kommer att sprida ut er. Med dessa profetiska ord i ryggen, och övertygelsen att Jesus bygger sin församling, står vi på för att se många fler församlingar planterade och etablerade i nationerna.

Halvtids-Snack
 En profetia framförd av John Groves under Leadership 2003 i Brighton. Jag har kallat er tillsammans för ett halvtids-snack. Det är halvtid, matchen är inte slut. Jag vill vederkvicka er, uppmuntra er och göra en del förändringar i laget innan jag sänder er ut för nästa halvlek. Ni har spelat väl, men många av er är trötta och skadade. Ni är förvånade över spelets grymhet, detta är en cup-final, det är inte en träningsmatch, det är inte en vänskapsmatch! Motståndarlaget är där för att bestrida er, det finns en hänsynslöshet hos dem som har chockat en del av er. Var inte förvånade, detta är en avgörande match – inse att ni måste föra spelet, ni måste spela för att vinna! Jag kommer att göra några halvtidsförändringar. En del av er kommer att spela på nya positioner. Taktiken kommer att förändras. Jag kommer att ha en attackerande trupp – vi kommer att attackera mer i denna halvlek. Jag vill att ni ska spela medvetna om att min sida alltid vinner till slut. Jag har tränat er och gett er den vinnande match-planen. Kom ihåg vad ni har lärt er under team-snacket och övat på träningsplanen. Tillämpa det mitt i spelets hetta. Böj er inte för motståndarnas ruttenhet. Håll er blick på målet.