Klippan Rockneby

Just like coming home

På väg uppåt

  |   By  |  0 Comments

Nu har själva spetsen på gaveln mot öster måttats in och murandet uppåt är i full gång. Arbetarna är glada då det blir 40 cm kortare väggar för varje lager, så det känns som att det går snabbare och snabbare. Dock besväras en i teamet hjärtklappning på grund av den höga höjden… Idag kom balkarna över fönstren på plats. Ser ni spetsen av pinnen däruppe? Dit ska vi. Och så västergaveln då. Och grupprumsbalkar. Sedan är det dags för takbalkar, innan den första snön faller.