Klippan Rockneby

Just like coming home

Limträ och planering

  |   By  |  0 Comments

Denna vecka var det äntligen dags att öppna de stora paketen från Setras Limträfabrik! Inköp av beslag och liknande ledde till att vi numera har konto på XL-Bygg, en ny bekantskap. De sex pelarna är nu monterade. Balkarna som ska vila på dessa väger gissningsvis 400 kilo styck och Markus planerar att mobilisera ett stort gäng för att bära in dessa på plattan ikväll efter Love Feast… Miguel & co har monterat de byggställningar som vi fått låna av en snickare på Öland. Så har planeringen av takbygget på allvar tagit fart. Limträbalkar, svall och papp är beställt för leverans vecka 40. Kranbil för lossning är beställd och vi har även angett ett prel.datum för att lyfta upp nockbalken på plats! Den väger 1000 kg och ska monteras på ca 9 meters höjd. Yihaaa! Vi fortsätter be om vishet, nåd, kraft och beskydd för alla fantastiska arbetare.