Klippan Rockneby

Just like coming home

Camp Nehemja Vecka 3

  |   By  |  0 Comments

Denna vecka har mycket fokus legat på Bönerummet, som nu nästan är färdigställt! Ikväll tackar vi Gud och delar Herrens måltid där. Det har snickrats en del i KUNG-rummet, rutschkanan har fått bättre lut, det har städats, monterats ventilationsrör och målats vidare i salen. En möbelsnickare från Nigeria och en hemspråkslärare från England har satt guldkant på denna vecka. Tillsammans med övriga arbetare från Eritrea, Iran, Sverige, Sydsudan, Marocko och Afghanistan fortskrider återupprättelsen…. “Mitt hus ska kallas ett bönenes hus för alla folk.” Glory.