Klippan Rockneby

Just like coming home

Småfix och kyla

  |   By  |  0 Comments

Denna vecka har plåtslagarna varit på annat håll, så vårt team fick i uppdrag att förbereda för deras sista ryck, som förhoppningsvis blir i nästa vecka. Det handlade om byggställningar och ramper, nockbräda och bågformad vindskiva. Utöver detta har det såklart sågats och eldats i pannan. Det har tätats tillfälligt runt bågen vid alla fönster och sågats till stenar som ska muras fast där. Det är ljust men kallt i vår nya lokal och takisoleringen ligger lite längre fram i tiden. Ett par veckor framöver väntas arbete med gamla lägenheten, samt färdigställande av de nya barnrummen.